Slider[Style1]

Hội nghị khách hàng ngành điện gắn bó với địa phương và nhân dân

Chiều 5/10, tại hội trường UBND Huyện đã diễn ra hội nghị khách hàng ngành điện gắn bó với địa phương và nhân dân; lắng nghe ý kiến của khác...
Read More

Ngân sách, HĐND Thành phố giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện

Sáng 14/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn ...
Read More